Менеджмент з охорони праці

Менеджмент з охорони праці

ТОВ «Бруклін-Київ» з успіхом запровадило і підтримує на належному рівні систему менеджменту з охорони праці. В жовтні 2015 р. підприємство пройшло успішну сертифікацію на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 14001:2004 (система менеджменту навколишнього середовища) і OHSAS 18001:2007 (система менеджменту охорони праці та промислової безпеки). Орган сертифікації - Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch. У 2016-2017 рр. органом сертифікації були проведені наглядові аудити; виробнича діяльність компанії була визнана такою, що відповідає вимогам вказаних стандартів.

Переваги від впровадження та функціонування ISO 14001:2004 і OHSAS 18001:2007:
  • Гарантія для споживачів
  • Відповідність критеріям інвесторів і отримання доступу до фінансування
  • Підвищення іміджевої привабливості підприємства і зміцнення позицій на ринку
  • Відповідність сертифікаційним критеріям
  • Зменшення кількості випадків, що спричиняють фінансову відповідальність
  • Спрощення отримання санкцій/дозволів
  • Поліпшення відносин з офіційними органами
  • Підвищення рівню кваліфікації персоналу

Розроблені та впроваджені необхідні пакети документів (політика підприємства у відповідній сфері діяльності, операційні процедури, інструкції з систем менеджменту і т. ін.); підготовлена група внутрішніх аудиторів; проводяться тренінги і навчання персоналу, внутрішні і зовнішні аудити. Проведене оцінювання відповідних ризиків, за якими розроблені, запроваджені та виконуються відповідні плани заходів. У вересні 2018 р. проведено сертифікаційний аудит із зазначених стандартів, а також здійснено перехід на нову версію стандарту з охорони праці й промислової безпеки ISO 45000:2018.