Екологічний менеджмент

Екологічний менеджмент

ТОВ «Бруклін-Київ» успішно запровадило і підтримує на належному рівні систему екологічного менеджменту у відповідності до вимог міжнародних стандартів.

В жовтні 2015 року підприємство пройшло успішну сертифікацію компанією BUREAU VERITAS CERTIFICATION на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2004 («Система екологічного менеджменту»). Виробнича діяльність здійснюється згідно з «Екологічною політикою ТОВ «Бруклін-Київ».

Впроваджені та реалізовані комплексні заходи, які знижують негативний ефект впливу виробничої діяльності на природне середовище:
  • На стаціонарних джерелах викидів забруднюючих речовин зерноперевантажувального комплексу встановлені газоочисні установки (ГОУ) останнього покоління, зі ступенем очищення до 98,7 %
  • Технологічні лінії з приймання, транспортування, перевантаження зернових вантажів спроектовані і працюють в режимі безвідходного виробництва, тобто всі відходи від перевантаження зернових вантажів залишаються в спеціальних накопичувачах технологічної лінії
  • Запроваджено практику роздільного збору й утилізації відходів виробничої діяльності підприємства
  • Всі технологічні операції виконуються у суворій відповідності до робочих технологічних карт (РТК), узгоджених і затверджених Державною екологічною інспекцією Північно-Західного регіону Чорного моря
  • В наявності є повний пакет документації підприємства з питань охорони навколишнього середовища

У жовтні 2017 року в ТОВ «Бруклін-Київ» успішно проведений другий наглядовий аудит на відповідність вимогам стандарту ISO 14001: 2004.

У цей час ТОВ «Бруклін-Київ» за договором з державним підприємством «Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України (ДП «УкрНДІМФ») проводить роботи з відслідковування вуглецевого сліду (СО2) виробничої діяльності підприємства. Ця робота виконується як умова кредитної угоди з ЄБРР у відповідності до методик «Вимірювання вуглецевого сліду портів. Керівний документ» (червень 2010), «Кліматична ініціатива для портів світу», норм Кіотського протоколу, а також інших чинних в Україні нормативних документів.

В роботі ТОВ «Бруклін-Київ» за 2016-2017 роки відслідковано викиди за 5 (п’ятьма) видами забруднюючих речовин і 4 (чотирма) видами парникових газів. За підсумками проведеної роботи був зроблений висновок, що у виробничій діяльності підприємства відстежується позитивна динаміка зменшення викидів забруднюючих речовин при збільшенні вантажообігу.